Bøker og sånn

Her får du svar på det meste du lurer på, anten det handlar om bøker, foredrag eller andre forfattarrelaterte greier. Årets bøker: Vindmøllekampen, Blindsone og Pest og plage