Anders Totland og familien har ei utflukt til biblioteket kvar laurdag, og tek med seg bereposar med bøker heim for å lesa.

Skrivekurs og forfattarmøte

Februar ser ut til å bli ein svært spennande månad. I tillegg til eit hageforedrag eg skal halda på Karmøy på slutten av månaden, har eg sagt ja til å delta på to arrangement som føyer seg fint inn i rekka av ting eg ikkje har gjort før.

snø

Engel i snøen

Eit samrøysta kritikarkorps løftar fram Engel i snøen som ei av årets beste ungdomsbøker. Og det er jo rett og slett heilt fantastisk, om eg får seia det sjølv! I tillegg er det sjølvsagt veldig inspirerande når eg no jobbar med det eg håpar skal bli mi neste ungdomsbok. Her har eg samla høgdepunkta frå…