Kontakt

Ta gjerne kontakt på epost eller telefon (totlanders@gmail.com – 98242002) for spørsmål eller tinging av oppdrag. Eg kjem svært gjerne på besøk, og tar utgangspunkt i Forfattersentrum sine honorarsatsar. Oppdrag som krever større forarbeid, lengre reising eller på andre måtar er meir arbeidskrevjande, kostar meir.