Faktisk frukost

Bli med inn i ei spennande verd av sanne, litt mørke, historier frå verkelegheita. Det handlar om slavehandel og tortur, ære og skam. Og ikkje minst kjem det til å handla om smittsam sjukdom. Og kanskje litt om romfart? Alle sendingane blir lagt ut her, og vil du vita endå meir, finst faktabøkene til Anders både hos bokhandlaren og på biblioteket.

Er du lærar og vil bruka dette i undervisninga, har våre vener hos Foreningen !les laga fine oppgåver til både Den norske slavehandelen og Nattmannen. Her er opplegget til slavehandelen, og her er både læraroppgåver og aktivitetar til Nattmannen.