Oppdrag

Som forfattar, formidlar og underhaldar kan eg tilby alt frå skrivekurs og skuleturnear der eg snakkar om bøker og skriving, til reine piano-/orgeloppdrag og skreddarsydde opplegg for private verksemder som er ute etter underhaldning. Ta gjerne kontakt på epost: totlanders@gmail.com.