Oppdrag

DEN NORSKE SLAVEHANDELEN (Ny produksjon i 2018)

Hausten 2018 debuterer eg som sakprosaforfattar med ungdomsboka “Den norske slavehandelen”. Her skriv eg om ein relativt ukjend og mørk del av vår eiga historie. Boka handlar om nordmennene som deltok i den transatlantiske slavehandelen under Danmark-Norge.

Prosjektet har fått støtte av både Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Med utgangspunkt i dette arbeidet, lagar eg no ein produksjon som både kan høva for skular (frå mellomtrinnet til og med vidaregåande) og for vaksne forsamlingar.

Ta gjerne kontakt om dette ser interessant ut!

 

ENGEL I SNØEN (FOR SKULE, BIBLIOTEK OG INSTITUSJONAR)

Mi første ungdomsbok, Engel i snøen, har blitt svært godt mottatt etter at ho kom ut våren 2016. No har eg laga ei slags framsyning der eg kombinerer høgtlesing med pianospeling. Boka er så kort at eg rekk å lesa gjennom heile boka, og i tillegg spela nokre stemningsfulle tonar, i løpet av ein skuletime.

Opplegget høver godt for skuleklassar frå 7. klasse og til og med vidaregåande. Så lenge det er eit piano i nærleiken, kan eg også gjennomføra dette opplegget for bibliotek og ulike institusjonar, anten det er sjukehusavdelingar eller sjukeheimar.

Eller kanskje dette kan vera noko for konfirmantundervisninga, anten det er i kyrkja eller humanistisk?

Eg nyttar Forfattersentrum sine honorarsatsar som utgangspunkt, så ei opplesing som dette, som varer i over 30 minutt, kostar minst 3.500 kroner pluss utgifter til reise.  For opplegg i skulen er det eigne prisar.

 

DEI VONDE TEKSTANE (FOR SKULE)

Korleis skriv  ein om død og sjukdom, utan å nødvendigvis ha opplevd noko av det sjølv? I dette opplegget for skuleklassar frå 7. trinnet og oppover, tar eg utgangspunkt i mitt eige arbeid med Engel i snøen og Så lenge ingen ser oss, og legg opp til aktiv deltaking frå elevane i samtale og diskusjon.

Eg nyttar Forfattersentrum sine honorarsatsar. For ein enkelttime med dette opplegget, kostar det 1.900 kroner (litt meir dersom gruppene er store) pluss utgifter til reise. Eg legg helst opp til å besøka minst to-tre klassar per dag, når eg er ute med dette opplegget.

Sjå her for referansar.

 

FRÅ HAGE TIL MAGE (FOR HAGELAG OG ELLES ALLE SOM ER INTERESSERTE)

Då eg flytta inn i hus med hage sommaren 2011, saman med familien, blei det eit prosjekt: Alt som vaks i hagen, som ikkje kunne etast, skulle vekk. I staden fekk me inn nye frukttre og bærbuskar, og store deler av hagen blei gjort om til kjøkenhage, med urter og grønsaker og anna godt som kan etast. Prosjektet blei dokumentert på bloggen Frå hage til mage, og er også utgangspunktet for foredraget med same namn – der eg òg snakkar om kokeboka Digg, som kom ut hausten 2017.

Foredraget varer i godt og vel ein time, og kostar 3.500 kroner pluss reiseutgifter.

Ta kontakt på epost: totlanders@gmail.com eller telefon: 98242002.

 

Referansar

Har du hatt besøk av meg? I så fall er du hjarteleg velkommen til å senda ei tilbakemelding til totlanders@gmail.com. Tilbakemeldinga vil bli lagt ut her, og kan også bli brukt som referanse i samband med søknader og den slags.