Oppdrag

Som forfattar, formidlar og underhaldar kan eg tilby alt frå skrivekurs og skuleturnear der eg snakkar om bøker og skriving, til reine piano-/orgeloppdrag og skreddarsydde opplegg for private verksemder som er ute etter underhaldning.

Minstesatsen er på 5.000 kroner dagen, og vil for det enkelte oppdraget bli tilpassa førebuing, reiseveg og publikum. Unntaket er turnear i regi av Den kulturelle skulesekken som går over minst fem dagar, der eg følgjer rammeavtalen for DKS.

For festivalar, bibliotek og andre offentlege oppdragsgjevarar nyttar eg Forfattersentrum sine minstesatsar som utgangspunkt, der det er snakk om oppdrag som samla kostar meir enn 5.000 kroner dagen. Utgifter til reise og opphald kjem alltid i tillegg.

Ta gjerne kontakt på epost. Adressa mi er totlanders@gmail.com.