Ein entusiastisk lærar gav nytt liv til «Vintertonar»

Foto: Ole Magnus Endresen

Då lageret nærma seg tomt, kom ein entusiastisk lærar inn frå sidelinja. No kjem romanen til Anders Totland i pocketutgåve – og endar i lommene til fleire hundre elevar på Stord VGS.

Bak det heile står norskseksjonen på Stord vidaregåande skule. Ein av lærarane, Anett Hidle Stokken, var raskt ute og skaffa seg eit eksemplar då Vintertonar kom ut på Samlaget i august 2019, og boka gjorde inntrykk. Ideen om å ta boka inn i skulen oppstod, og så har det berre balla på seg.

– Eg tenkte at denne ville vera perfekt i arbeidet med bokbad av forfattar, i samband med festivalen Falturiltu, då den har ein del lag som elevane må diskutera seg fram til. Det som er ekstra kjekt er at elevane har eit felles prosjekt som fordjupingsoppgåve. Arbeidet med boka endar opp i ein skriftleg analyse, seier Hidle Stokken.

Kollega Vibeke Notland har laga eit felles opplegg som alle elevane på VG3 skal jobba etter. Målet er både ein litterær samtale, og at elevane til slutt skal utarbeida spørsmål til forfattaren, som kjem på besøk i november. Ein del av prosjektet går også ut på at elevane skal laga ein podkast av ein av samtalane dei har.

– Det er stort og omfattande, men aller mest kjekt, seier Hidle Stokken. 

Eit ekstraliv

For forfattar Anders Totland er dette svært godt nytt.

– Dette er utruleg stas. For det første er det veldig fint at så mange unge vaksne både skal lesa boka, og bruka tid på henne, før eg sjølv skal møta dei på skulen. Men òg at ho no finst i billigutgåve, som betyr at heilt nye lesarar kan få høve til å plukka med seg boka frå butikken. Det er rett og slett fantastisk, seier Totland.

Dei fleste bøker må kunna reknast som ferskvare, og sjølv om førsteopplaget av Vintertonar fauk ut av lageret før boka blei lansert, og det dermed måtte trykkast eit andre opplag, låg det før sommaren an til at dei få bøkene som er igjen på lageret skulle vera nok.

– No får denne boka eit slags ekstraliv, seier Totland.

Gode meldingar

Vintertonar kom ut hausten 2019, som Totland sin første roman for vaksne, og blei svært godt tatt imot. I Stavanger Aftenblad skreiv Sigmund Jensen at boka er ein godt fortalt historie om sanning, løgn, svik og løyndommar. Vidar Kvalshaug i Bok365 fann fram seksaren på terningen, og omtalte utgjevinga som ein sterk søknad om å bli hugsa langt utover bokhausten.

– Anders Totland har laga eit kammerspel der vi alle les mellom linjene og han slepp å fortelje oss at vi skal gjere det, skreiv Kvalshaug.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s