Engel i snøen i Panser

panser

Gjennom leseaksjonen tXt når Engel i snøen no ut til over 120.000 elevar i ungdomsskulen. Det er stas, for å seia det mildt.

tXt blei etablert i 1997 og er den eldste og største leselystaksjonen i landet. Årleg deltar meir enn 120.000 ungdomsskuleelevar i aksjonen. Alle påmelde får til skulestart tilsendt ein antologi med utdrag frå nyare norske og oversette ungdomsbøker innan ulike sjangrar.

Tekstutdraga fra årets tXt-antologi, Panser, finn du også på desse nettsidene saman med lydfiler, bonusspor, lærarrettleiing g og konkurransar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s